Suuhygienisti-tidningen

Suuhygienisti-tidningen är den enda yrkespublikationen riktad till munhygienister. Tidningen kommer ut fyra gånger om året och den skickas till Finlands Munhygienistförbund FMHF rf:s ordinarie medlemmar, studentmedlemmar, samarbetspartner och beslutsfattare. I varje nummer publiceras en eller två högklassiga vetenskapliga artiklar om behandling och förebyggande av mun- och tandsjukdomar samt aktuella översikter och artiklar inom andra områden inom hälso- och sjukvård och hälsofrämjande arbete. Dessutom ger tidningen information om munhygienisternas intressebevakning, förbundets verksamhet och medlemsevenemang.