Kompletterande utbildning

Syftet med den kompletterande utbildningen är att upprätthålla, utveckla och fördjupa munhygienistens yrkeskompetens och kunskaper samt stödja arbetshälsan. Hanteringen av behandlingsmetoder förutsätter kontinuerliga studier, självständig informationsanskaffning och självutveckling. Varje expert är skyldig att själv upprätthålla tillräcklig yrkeskompetens. Även arbetsgivaren har skyldighet att se till att arbetstagarna har möjlighet att delta i kompletterande utbildningar i tillräcklig mån.

Nationella Munhygienistdagarna

Finlands Munhygienistförbund ordnar årligen Nationella Munhygienistdagarna (Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät) som redan har blivit en tradition. Det nya programmet publiceras i maj. Enligt medlemmarnas önskemål har vi också ordnat annat program i samband med dagarna. Vid utbildningarna har du ett ypperligt tillfälle att träffa kolleger och bekanta, nätverka och släppa loss.

Finska Tandläkarsällskapet Apollonia rf:s kurser

Medlemmarna i Finlands Munhygienistförbund kan delta i en del av Apollonias kurser via SHS-Kustannus Oy. SHS-Kustannus Oy ordnar också egna kurser avsedda för vårdpersonal och alla proffs i tandvårdsteam.  Mer information och kommande kurser hittar du på Apollonias webbplats.

Övrig utbildning

Förbundets medlemmar kan delta i avgiftsbelagda utbildningar och kurser inom branschen samt annan utbildning som stödjer yrket. Nedan finns goda länkar till yrkeshögskolor och universitet som erbjuder kompletterande utbildning.