Värderingar, vision och strategi

VÄRDERINGAR

 • Öppenhet, förtroende, rättvisa och jämlikhet
 • Medlemsinriktning
 • Yrkesmässighet
 • Hållbar utveckling av arbetslivet

MISSION

 • Förbundet verkar tillsammans med Akavas Specialorganisationer för ett bra arbetsliv och en rättvis lönesättning för sina medlemmar.
 • Förbundet utvecklar och stärker munhygienisternas yrkesmässighet tillsammans med andra experter.

VISION

 • Munhygienisterna har ett enhetligt, starkt, stabilt och slagkraftigt fackförbund.
 • Förbundet är en växande, attraktiv, utvecklande och värderad samarbetspartner.

STRATEGI

 • Förbundet stärker samhörigheten och synligheten av munhygienisternas yrkeskår.
 • Förbundet samarbetar med nationella och internationella partner.
 • Förbundet deltar aktivt i utvecklingen av utbildning.