Uppdatera medlemsuppgifter

För att hålla dina medlemsuppgifter uppdaterade, kom ihåg att meddela Akavas Specialorganisationers medlemssekreterare om följande förändringar:

  • Förändringar i kontaktuppgifterna
  • Arbetsplats- och arbetsgivarförändringar
  • Moderskaps- och föräldraledighet
  • Alterneringsledighet
  • Arbetslöshet eller permittering
  • Arbete eller vistelse utomlands
  • Studerande: utexamineringstidpunkt
  • Övergång från löntagare till företagare eller från företagare till löntagare.

Uppdateringen kan göras via medlemssidorna på webbplatsen. Du loggar in i systemet med medlemsnumret som finns på ditt medlemskort. Förbindelsen är skyddad. Logga in här.

Om du har frågor om medlemskapet eller medlemsavgifterna, kontakta medlemssekreteraren. Medlemssekreterare tfn 0201 235 370, jasensihteerit (at) akavanerityisalat.fi.

Medlemskort och -nummer

Koder som du behöver för att logga in står på ditt medlemskort. Förvara ditt medlemskort omsorgsfullt och var redo att visa kortet när du använder medlemsförmånerna. På andra sidan av medlemskortet står försäkringsnumret som du ska använda för att få medlemmens försäkringsförmån via Akavas Specialorganisationer.

Om ditt medlemskort försvinner, kontakta medlemssekreteraren. Medlemssekreterare tfn 0201 235 370, jasensihteerit (at) akavanerityisalat.fi.