Fortbildning

Munhygienistexamen ger behörighet för fortbildnings- och specialiseringsstudier i de vetenskapliga yrkeshögskolorna och högskolorna inom social- och hälsovården.

Vid yrkeshögskolor: högre yrkeshögskoleexamen och specialiseringsstudier

Vid universitet: magisterutbildning inom olika områden

Nyttiga länkar om fortbildningsmöjligheter: