Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1,1 % som uppbärs på beskattningsbar förvärvsinkomst från huvudsyssla, till exempel bruttolönen.

Medlemsavgiften uppbärs på beskattningsbar inkomst, t.ex. på bruttolön, semesterersättningar, semesterpenning och naturaförmåner (bland annat lunch-, bil- och telefonförmåner) samt förmåner som betalats av Specialutbildades arbetslöshetskassa ERKO (bl.a. inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsledighetsersättning och utbildningsstöd).

Om du har flera arbetsgivare, t.ex. två anställningsförhållanden på deltid uppbärs medlemsavgiften på båda löneinkomsterna. Medlemsavgiften uppbärs inte på bonus, optioner, resultatpremier, dagpenningar och kilometerersättningar. Medlemsavgiften kan betalas av medlemmen själv eller av arbetsgivaren med fullmakt.

Ifall du inte har löneinkomster som är föremål för förskottsinnehållning eller förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan, är medlemsavgiften 10 euro per månad.

Medlemsavgiften för yrkesutövare och företagare är 200 euro om året och till pensionärer är det 70 euro om året.

Om du är studerande, är din medlemsavgift procentuell och den betalas på löneinkomster som är föremål för förskottsinnehållning (inkl. semesterersättning, semesterpenning och naturaförmåner) samt förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan. I övriga fall är en studerandemedlem befriad från medlemsavgift.

En medlemsavgift täcker Finlands Munhygienistförbund FMHF rf:s, Akavas Specialorganisationer rf:s och arbetslöshetskassan Erkos tjänster och förmåner. Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen.

Mer information om medlemsavgifterna får du av Akavas Specialorganisationer. Om du har frågor om medlemskapet eller medlemsavgifterna, kontakta oss. Medlemssekreterare tfn 0800 135 370 jasensihteerit (at) akavanerityisalat.fi.