Suuhygienisti–lehti

Julkaisutoimikunnan vastuulla on liiton jäsenlehden toimittaminen neljä kertaa vuodessa. Jokaisessa numerossa julkaistaan suuhygienistien työhön liittyviä artikkeleita: tieteellisiä artikkeleita suu- ja hammassairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä ajankohtaisia katsauksia terveydenhoitoon ja terveydenedistämiseen liittyen. Lehdessä kerrotaan myös hallituksen toiminnasta, päätöksistä ja edunvalvontaan liittyvistä asioista. Julkaisutoimikunta tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja Akavan Erityisalat ry:n kanssa.