Internationella medlemskap

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf samarbetar med internationella förbund och är medlem i den globala och den europeiska organisationen.
Förutsättningen för medlemskapet är att vår yrkeskår är enhetlig. Alla förbundets medlemmar ska ha yrkeshögskoleexamen och samma yrkesbeteckning.

Internationella medlemskap

International Federation of Dental Hygienists (IFDH) www.ifdh.org
European Dental Hygienists Federation (EDHF)

Samarbete med nordiska munhygienistförbund

Sveriges Tandhygienistförening www.tandhygienistforening.se
Norsk Tannpleierforening www.tannpleier.no
Dansk Tandplejerforening www.dansktp.dk