Utkomstskydd

Utkomstskydd är ditt arbetslivs helkasko!

Det lönar sig att bli medlem i en arbetslöshetskassa redan under studietiden. På så sätt samlar du dig ekonomiskt skydd för framtiden. Som medlem i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, alterneringsledighetsersättning eller andra kassaförmåner. Kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift.

Mer information om förbundets utkomstskydd får du av Akavas Specialorganisationer.

Utkomstskydd och rådgivning

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko
Postadress: Stationskarlsgatan 2, 00520 Helsingfors
Besöksadress: Klockbron 5 B, 6 vån, Östra Böle
Kontoret är öppet mån – fre kl. 9 – 15.
tfn (09) 7206 4343
telefontid: mån – tors kl. 12-15
fax (09) 272 1212
erityiskoulutettujen.tk (at) erko.fi