Historia

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf:s historia börjar när specialtandskötarföreningen Erikoishammashoitajayhdistys grundades i januari 1987. Då hade munhygienister med högre examen som tandskötare eller yrkesbeteckningen specialtandskötare utbildats under tio år. Behovet av en egen förening hade kommit upp bland aktiva munhygienister som upplevde att möjligheterna att påverka utvecklingen av yrket och skapandet av en egen yrkesidentitet inom det dåvarande tandskötarförbundet Hammashoitajaliitto var ringa. Det nya yrket behövde framåtblickande synpunkter och aktiva personer för att ställningen som ett ansett yrke inom munhälsovården skulle förverkligas.

Arbetet för att ändra yrkes- och examensbeteckningen till munhygienist enligt internationell praxis började. Det ansågs vara viktigt att skapa kontakter med internationella organisationer. Målet var också att göra yrket mer känt, påverka lagstiftningen och utveckla utbildningen. Centrala mål gällande lagstiftningen var att yrket som munhygienist antecknas som legitimerad yrkesutbildad person i lagen om utövandet av yrket och att sjukförsäkringslagen ändras i fråga om den vård som munhygienisten ger.

Senare har också utvidgandet av verksamhetsrättigheter, såsom bedövnings- och receptskrivningsrätten samt utvecklingen av arbetsfördelningen inom munhälsovården varit prioriteter i förbundets intressebevakning. Den röda tråden i verksamheten har varit att lyfta fram munhygienistens yrkesmässiga kärna, framhäva expertisen i hälsofrämjande arbete och yrkesmässig autonomi. Arbetet har krävt långsiktighet och målen har genomförts väl.

Viktiga årtal i verksamheten

 • 1987 Specialtandläkarföreningen Erikoishammashoitajayhdistys grundades
 • 1991 Föreningen började publicera en egen tidning med namnet Kyretti.
 • 1993 Föreningens namn byttes till Finlands Munhygienistförbund FMHF rf.
 • 1994 Munhygienist (med beteckningen Tandvårdare) antecknades i yrkesutövningslagen som legitimerad yrkesutbildad person.
 • 1995 Finlands Munhygienistförbund godkändes som medlem i International Federation of Dental Hygienists IFDH i Tokio. Kriteriet var att endast personer som avlagt examen som munhygienist kan höra till ett förbund som godkänns.
 • 1996 Förbundet lät göra en medlemsenkät för 950 medlemmar om beteckningen munhygienist ska bli den officiella examens- och yrkesbeteckningen. Beteckningen munhygienist fick 80 % understöd.
 • 1996 Utbildningen av munhygienister överfördes till yrkeshögskolor.
 • 1996 Samarbetsförhandlingar med Hammashoitaja-Hammashuoltajaliitto (Tandskötar-Tandvårdarförbundet) inleddes för att samla ihop munhygienisterna i samma förbund under Tehy.
 • 1997 Munhygienisterna fick begränsad bedövningsrätt och den kompletterande utbildningen för detta började i yrkeshögskolorna. Vårt förbund arbetade för att bedövningsutbildningen skulle inkluderas i den grundläggande examen och att kompletterande utbildning skulle arrangeras i yrkeshögskolorna.
 • 1997 Beteckningen munhygienist bekräftades som examens- och yrkesbeteckning.
 • 2000 Kyretti-tidningens namn byttes till Suuhygienisti.
 • 2000 Efter långa förhandlingar började samarbetet med Munhälsovårdens Fackförbund rf.
 • 2005 Beteckningen munhygienist infördes i yrkesutövningslagen.
 • 2008 Finlands Munhygienistförbund FMHF frigjorde sig från Munhälsovårdens Fackförbund STAL till ett självständigt förbund och direkt personmedlemskap återställdes.
 • 2009 Förändringen av sjukförsäkringslagen i fråga om vården som ges av munhygienister bekräftades. Lagen trädde i kraft 1.1.2010. Ersättningsgrunderna för vård som ges av munhygienister är samma oberoende av om vårdgivaren är i anställningsförhållande eller företagare.
 • 2010.06.01 Munhygienister beviljades delvis receptskrivningsrätt, frågan hade drivits av förbundet i flera år.
 • 2011.01.01 Förbundet blev medlem i Akavas Specialorganisationer, i fortsättningen sker intressebevakningen genom Akava.
 • 2011 Förbundet blev medlem i den europeiska munhygienistorganisationen.