Utbildning som medlemsförmån

Som medlem i Finlands Munhygienistförbund FMHF rf kan du delta i Akavas Specialorganisationer rf:s avgiftsfria utbildningar.

Som medlem i Akavas Specialorganisationer får du avgiftsfri mångsidig och högklassig utbildning i aktuella teman. Utbildningarna stödjer och främjar medlemmarnas arbetsmarknadskunskaper, välbefinnande och framgång i arbetslivet. Medlemsutbildningar ordnas runt om i Finland och är öppna för alla medlemmar. Anmälningen sker på förbundets webbplats via medlemssidorna.

Medlemsutbildningarna hittar du i Yhteenveto-tidningen och den elektroniska kalendern på sidan Evenemang . Läs mer om utbildningar som utvecklar din kompetens och arbetshälsa och anmäl dig!

Utbildningarna med servering är helt avgiftsfria (medlemsförmån). Evenemangen fylls vanligen snabbt, så det lönar sig att anmäla sig i god tid.

Om du inte kan delta i en utbildning som du anmält dig till, ska du så fort som möjligt meddela om hindret till den person som nämns i utbildningsannonsen. För annulleringar som görs mindre än fem (5) dagar före utbildningen debiteras en kostnadsersättning på 50 euro.

Mer information om Akavas Specialorganisationer rf:s utbildningar och evenemang hittar du i kalendern och på sidan aktuellt på adressen www.akavanerityisalat.fi.

Du är varmt välkommen med!