Munhygienist som yrke

Arbetet som munhygienist är mångsidigt, vårdande och rehabiliterande arbete som främjar och upprätthåller munhälsan samt förebygger munsjukdomar. Det krävande arbetet som munhygienist förutsätter breda kunskaper i och behärskande av tandläkekonst samt förmåga att arbeta självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper.

Samarbete med övrig hälso- och sjukvårdspersonal och hälsofrämjande instanser är en väsentlig del av munhygienistens arbete. Numera görs allt mer samarbete också med andra yrkesutbildade personer såsom tal- och ergoterapeuter, socialarbetare, lärare och olika experter inom konstbranschen.

Munhygienistens uppgifter

 • Hälsorådgivning
 • Munhälsoundersökningar
 • Utvärdering, genomförande och uppföljning av vårdbehov
 • Förebyggande av mun- och tandsjukdomar, tidig och upprätthållande behandling
 • Behandling av tandköttssjukdomar
 • Vissa deluppgifter inom odontologiska specialiteter (tandreglering, kirurgi, bettfysiologi)
 • Planering och genomförande av hälsofrämjande projekt
 • Olika projekt-, utvecklings- och expertarbeten

Munhygienistens arbetsområden

 • Hälsovårdscentraler
 • Privata mottagningar
 • Sjukhus
 • Företagare eller självständig yrkesutövare
 • Undervisning
 • Administration och ledning
 • Expert-, forsknings- och utvecklingsuppgifter
 • Försäljning och marknadsföring