Utexaminering

En munhygienist är en legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Munhygienister är experter på munhälsovård som har rätt att utöva sitt yrke antingen som anställda hos någon annan, som självständiga yrkesutövare eller företagare. Lagen skyddar munhygienisternas yrkesverksamhet och användningen av yrkesbeteckningen. Munhygienister legitimeras genom antagning i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras register på ansökan. Registret upprätthålls av Valvira Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, 1030/2000) och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994, 824/1999).

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf gratulerar utexaminerade munhygienister!

Som medlem i vårt förbund får du en present när du blir färdig och fortsätter ditt medlemskap som ordinarie medlem. Du vet väl att med samma medlemsavgift får du medlemskap i ditt eget fackförbund, intressebevakning, utkomstskydd och goda medlemsförmåner. Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter efter att du avlagt din examen.