Organisation

organisationFinlands Munhygienistförbund FMHF rf är ett fackförbund, som grundades 1987. Det hör till centralorganisationen Akava via Akavas Specialorganisationer rf.

Förvaltning

Förbundet bildas av föreningens personmedlemmar. Årsmötet som samlas en gång om året har den högsta beslutanderätten. Vid förbundets årsmöte har varje personmedlem, som betalat förbundets medlemsavgift för året för årsmötet, närvaro-, yttrande- och rösträtt.
Verkställande makt utövas av styrelsen, som har valts i årsmötet för en tvåårsperiod åt gången. Styrelsen har som uppgift att leda förbundets verksamhet enligt förbundets stadgar och de riktlinjer som godkänts på årsmötet. Styrelsen består av en ordförande och fem ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Styrelsen bereder de ärenden som behandlas på årsmötet.