Studentmedlem

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf stödjer sina medlemmar från början av studierna genom hela yrkeskarriären.

Högskolestuderande kan bli medlemmar i sitt eget fackförbund redan under studietiden. Du blir medlem genom att fylla i medlemsansökan (närmare anvisningar för att bli medlem).

Medlemskapet i ett fackförbund är som en försäkring. Det är ett skydd för framtiden och arbetslivet. Genom ditt fackförbund får du information om arbetslivets spelregler och skyldigheter. Du får samma förmåner som ordinarie medlemmar som betalar medlemsavgiften. Suuhygienisti-tidningen är en informationskanal och -källa också för studerande.

Det lönar sig att bli medlem!

Studerande som får arbetsinkomst betalar medlemsavgift utifrån beskattningsbar förvärvsinkomst, t.ex. utifrån bruttolön, semesterersättningar, semesterpenning och naturaförmåner (bland annat lunch-, bil- och telefonförmåner) samt förmåner som betalats av Specialutbildades arbetslöshetskassa ERKO. Medlemsavgift uppbärs inte på studiestöd eller stipendium. Kom ihåg att din medlemsavgift är avdragbar i beskattningen! Akavas Specialorganisationer levererar uppgifterna om medlemsavgifterna till skattemyndigheten, så du behöver endast kontrollera i skattedeklarationen att uppgifterna är korrekta.

Läs anvisningen för betalning av medlemsavgiften för studerande på sidan Aivan Erityinen.

Även studentmedlemmar kan intjäna det arbetsvillkor som behövs för utkomstskydd. Mer information om utkomstskydd och arbetsvillkor får du av Specialutbildades arbetslöshetskassa. Kom ihåg att förvara lönekvitton, arbetsintyg och eventuella timlistor.

> Veckotimlista

Studerande, läs varför det lönar sig att höra till ett fackförbund och vilka värdefulla förmåner du får med din medlemsavgift!

Akavas Specialorganisationer ordnar evenemang för studentmedlemmar

Kolla studerandenas egna sidor om studentmedlemskapet och olika evenemang.

Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter när du har blivit färdig https://www.akavanerityisalat.fi/fi/opiskelijan-valmistuminen.html.