Intressebevakning

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf främjar munhygienisternas yrkesmässiga intressebevakning tillsammans med Akavas Specialorganisationer rf.

Förbundet bevakar munhygienisternas intressen redan från studietiden genom hela karriären i alla frågor som gäller arbete, arbetsförhållanden, lönesättning, yrkesutövning och utbildning. Som medlem kan du i problemsituationer kontakta Akavas Specialorganisationer där kompetenta experter och jurister hjälper dig.

Intressebevakningen indelas i tre helheter:

  • Löne- och anställningsrådgivning
  • Avtalsintressebevakning
  • Yrkesmässig intressebevakning

I avtalsförhandlingar inom den offentliga sektorn deltar förbundet via Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Inom den privata sektorn påverkar Akavas Specialorganisationer rf via De högre tjänstemännen YTN. Akavas Specialorganisationer är medlem i båda dessa förhandlingsorganisationer.

Mer information om förbundets intressebevakning får du av Akavas Specialorganisationer.