Företagare

Antalet munhygienistföretagare har ökat. Företagande har blivit ett verkligt karriäralternativ. Förändringarna i hälso- och sjukvården ger nya möjligheter bl.a. i form av köptjänster och servicesedel. Finlands Munhygienistförbund anser det viktigt att stödja företagande och särskilt nätverksbildning företagare emellan.

Finlands Munhygienistförbund har en företagarkommitté som har som uppgift att samla in information om frågor om att vara företagare som munhygienist. Förbundet fungerar som en länk i dessa frågor. Även önskemål om utbildning och rekreationsevenemang tas gärna emot. Vi önskar också kommentarer om inverkningar som ändringarna i sjukförsäkringslagen orsakat i din verksamhet och hurudana kundernas kommentarer har varit.

Företagarkommitténs ordförande är

Anne Hyvönen, tfn 040 7555 365 (intessebevakning)
anne.hyvinen (at) suuhygienistiliitto.fi

Kommittén består:

Ulla Salo, tfn 040 707 6433, (frågor som rör företagande)
ulla.salo (at) iki.fi

Pirjo Sirkiä, tfn 050 569 4869
pirjo.sirkia (at) suuhygienistiliitto.fi

Kari Kivelä tfn 044 573 8889
kkkivela (at) hotmail.com

Yrkesutövar- och företagarmedlemmarna i Akavas Specialorganisationer har i praktiken samma medlemsförmåner som medlemmar i anställningsförhållande. Endast medlemskap i arbetslöshetskassa saknas. Yrkesutövare kan bli medlemmar i Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT rf.

Via medlemskapet omfattas du av Akavas, Akavas Specialorganisationers, din egen medlemsförenings samt arbetslöshetskassans intressebevakning och förmåner.

Akavas Specialorganisationer rf upprätthåller sidan Asiantuntijapalveluita tarjolla (Experter till buds), där du som medlem kan lägga upp ditt företags uppgifter.

Experter till buds

Nyttiga länkar: