Kommittéer

Publikationskommittén

Publikationskommittén har som mål att publicera förbundets medlemstidning med olika teman fyra gånger om året. Tidningen ger medlemmarna information om förbundets styrelsearbete, dess beslut och intressebevakning. I varje nummer publiceras vetenskapliga artiklar om behandling och förebyggande av mun- och tandsjukdomar samt aktuella översikter och artiklar inom andra områden inom hälso- och sjukvård och hälsofrämjande arbete. Publikationskommittén samarbetar med yrkeshögskolor och Akavas Specialorganisationer rf.

Utbildningskommittén

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf ordnar kompletterande utbildning och olika evenemang för sina medlemmar. Årligen ordnas Nationella Munhygienistdagarna (Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät). Utbildningskommittén samlar in teman för kompletterande utbildning utifrån medlemmarnas respons och enligt behov. Även internationella teman och riktlinjer inom utbildning uppföljs. Utbildningsorten varierar enligt medlemmarnas önskemål. Önskemål och frågor kring utbildningar kan skickas till adressen: koulutus (at) suuhygienistiliitto.fi.

Utbildningskommitténs kontaktuppgifter finns under Utbildningskommittén.

Företagarkommittén

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf har en företagarkommitté som har som uppgift att samla in information om frågor om att vara företagare som munhygienist. Förbundet fungerar som en länk i dessa frågor. Även önskemål om utbildning och rekreationsevenemang tas gärna emot. Vi önskar också kommentarer om inverkningar som ändringarna i sjukförsäkringslagen orsakat i din verksamhet och hurudana kundernas kommentarer har varit.

Företagarkommitténs ordförande är Anne Hyvönen, anne.hyvonen (at) suuhygienistiliitto.fi,  frågor om att vara företagare svarar också Ulla Salo, tfn 040-7076433, ulla.salo (at) iki.fi.

Studentkommittén

Studentkommittén har som mål att utveckla samarbetet mellan förbundet och munhygieniststuderandena. Kommittén ordnar informationstillfällen om förbundet i yrkeshögskolor och är med om att presentera förbundets verksamhet i evenemang riktade till studerande. Studentkommittén samarbetar också med andra studentkommittéer som hör till Akavas Specialorganisationer för att erbjuda så mångsidiga, aktuella och intressanta evenemang som möjligt för sina studentmedlemmar.

Studentkommitténs kontaktuppgifter

Eveliina Fager                        eveliina.fager (at) suuhygienistiliitto.fi
Hanna Kraama                      hanna.kraama (at) suuhygienistiliitto.fi