Förbundet

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf satsar särskilt på munhygienisternas ställning, vilket ställer höga krav på vår verksamhet. Vår medlemskår är vår framgångsfaktor. Den enhetliga medlemskåren utgör grunden i förbundets verksamhetsmodell. Vår intressebevakningskultur skyddas av ett omfattande och växande Akava-medlemskap. Vårt förbund är ett bra, växande fackförbund. En utmärkt förbundskultur uppkommer inte av sig själv, utan kräver goda förfarandesätt som säkerställer en framtid för munhygienister. Vår fördel är vårt internationella förbundsmedlemskap.

Vad gör vårt förbund unikt?

Vi har en dynamisk verksamhetskultur. Vi uppskattar ett medlemsinriktat tänkesätt och vi tror på den egna yrkeskårens kraft.

  • Finlands Munhygienistförbund FMHF rf samlar utbildade munhygienister och munhygieniststuderande och främjar en ömsesidig samhörighet.
  • Förbundet främjar munhygienisternas intressebevakning tillsammans med Akavas Specialorganisationer rf.
  • Förbundet bevakar munhygienisternas intressen i alla frågor som gäller arbete, arbetsförhållanden, lönesättning, yrkesutövning och utbildning.
  • Förbundet utvecklar och stärker munhygienisternas yrkesmässighet tillsammans med andra experter.
  • Förbundet gör internationellt samarbete.

Med sikte på ett enhetligt fackförbund

Enligt förbundets strategi har vi förbundigt oss att främja munhygienisternas ställning och intressebevakning. Endast ett enhetligt fackförbund möjliggör den volym som behövs för att främja munhygienisternas yrkesmässiga intressen. Vi tror att en stark yrkesidentitet och ansvarsfullhet som team skapar en hållbar och stadig utveckling. Tillväxt skapar vi med högutbildade studerande och experter inom branschen. Vårt mål är att på ett heltäckande sätt svara på de utmaningar som munhygienisterna möter i arbetslivet och inom intressebevakningen både idag och i framtiden.