Kontaktmedlemsverksamhet

Kontaktmedlemmarna i Finlands Munhygienistförbund FMHF rf ordnar medlemsmöten med avsikt att samla munhygienister och munhygieniststuderande inom sina egna områden. Kom ihåg att lämna dina aktuella kontaktuppgifter till kontaktmedlemmen inom ditt område. Kontaktmedlemmarna ordnar träffar med kolleger och genom att delta i dessa säkerställer du att du får aktuell information om förbundets medlemsfrågor och verksamhet samt eventuella projekt. Kontaktmedlemsverksamheten samordnas av Kaija Kirjavainen, tfn 050 343 3551, kaija.kirjavainen(at)dnainternet.net

Sök kontaktmedlemmar på kartan på vår kontaktsida.