Stipendier och bidrag

Stipendier

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf beviljar årligen stipendier för munhygienister som avlägger sin examen. Dessa stipendier ansöks av yrkeshögskolorna.

Bidrag

Som medlem i vårt förbund kan du ansöka om bidrag hos Akavas Specialorganisationer. AEK-Koulutussäätiö beviljar sina medlemmar bidrag för utveckling av yrken och läromedel, forskning, utbildning och annan motsvarande verksamhet. För mer långvarig forskning om yrkesbildernas utveckling är det möjligt att bevilja större bidrag än normalt.