Valmistuminen

Suuhygienisti on ammattihenkilöistä annetun lain mukaan laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Suuhygienisti on suun terveydenhoidon asiantuntija, jolla on oikeus harjoittaa ammattiaan joko toisen palveluksessa, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Laki suojaa suuhygienistin ammattitoiminnan ja ammattinimikkeen käytön. Suuhygienisti laillistetaan hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisteriin. Rekisteröintitietoja ylläpitää Valvira. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994, 1030/2000) ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994, 824/1999)

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry onnittelee suuhygienistiksi valmistuneita!

Liittomme jäsenenä saat valmistumislahjan jatkaessasi jäsenyyttä varsinaisena henkilöjäsenenä. Muistathan, että samalla jäsenmaksulla saat jäsenyyden oman ammattikuntasi liitossa, edunvalvonnan, työttömyysturvan ja hyvät jäsenedut. Muistathan myös päivittää jäsentietosi valmistumisesi jälkeen.