Ammattina suuhygienisti

Suuhygienistin työ on monipuolista suun terveyttä edistävää ja ylläpitävää, suusairauksia ennalta ehkäisevää, hoitavaa tai kuntouttavaa työtä. Vaativa ja haasteellinen työ edellyttää hammaslääketieteen ja hoitotyön laaja-alaista osaamista ja hallintaa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja moniammatillisissa työryhmissä.

Yhteistyön tekeminen muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveydenedistämistahojen kanssa on olennainen osa suuhygienistin työtä. Nykyisin yhä enemmän yhteistyötä tehdään myös muiden ammattihenkilöiden kanssa kuten esimerkiksi puhe- ja toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden, opettajien sekä erilaisten taidealan ammattilaisten kanssa.

Suuhygienistin tehtäviä

 • Terveysneuvonta.
 • Suun terveystarkastukset.
 • Hoidon tarpeen arviointi, toteutus ja seuranta.
 • Suu- ja hammassairauksien ehkäisy, varhais- ja ylläpitohoidot.
 • Iensairauksien hoidot.
 • Tietyt hammaslääketieteen erikoisalojen osatehtävät (oikomishoito, kirurgia, purentafysiologia).
 • Terveydenedistämisprojektien suunnittelu ja toteutus.
 • Erilaiset projekti-, kehittämis- ja asiantuntijatyöt.

Suuhygienistin työskentelyalueita

 • Terveyskeskukset.
 • Yksityisvastaanotot.
 • Sairaalat.
 • Toimiminen yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.
 • Opetustehtävät.
 • Hallinnolliset – ja esimiestehtävät.
 • Asiantuntija-, tutkimus ja kehittämistehtävät.
 • Myynti- ja markkinointitehtävät.