Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja syventää suuhygienistin ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea työssä jaksamista. Hoitomenetelmien hallinta edellyttää jatkuvaa opiskelua, itsenäistä tiedonhankintaa ja itsensä kehittämistä. Jokaisen ammattilaisen velvollisuus on itse ylläpitää riittävää ammattitaitoa. Myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia riittävästä työntekijöiden mahdollisuudesta osallistua täydennyskoulutuksiin.

Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät

Suomen Suuhygienistiliitto järjestää vuosittain jo perinteeksi muodostuneet Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät. Jäsenien toivomuksesta päivien yhteyteen on järjestetty myös muuta ohjelmaa. Koulutuksissa on oiva tilaisuus tavata kollegoita ja tuttuja, verkostoitua ja vaihtaa vapaalle.

Oral Health Professional Training Platform

Oral Health Professional Training Platform on suuhygienistien elinikäisen oppimisen alusta, joka pyrkii korostamaan suuhygienistin ennaltaehkäisevää roolia hyvän suun terveyden ylläpitämisessä. Koulutus lisää myös yleisesti tietoisuutta hyvän suun terveyden merkityksestä väestössä.

Kurssin sisältö on kehitetty Erasmus+ EuHyDens -projektissa. EuHyDens-projektiryhmän kumppanit ja kouluttajat jatkavat projektin materiaalin kehittämistä myös tulevaisuudessa Oral Health Professional Training Platform moduuleissa.

Alustalla käytettyä oppimismenetelmää kutsutaan “Adaptiiviseksi oppimismenetelmäksi” ja se on valittu vastaamaan suuhygienistien eri tason taustatietoja.

Kurssit on kehitetty Evidence and best practice menetelmiä hyödyntämällä tiiviissä yhteistyössä yliopisto-ohjelmien kanssa. Kurssien tulisi heijastaa myös yhteiskunnan tarpeita, jotka toteutetaan tiiviin yhteydenpidon kautta työnantajiin ja muihin terveyteen liittyviin sidosryhmiin.

Oral Health Professional Training Platformilla on englanninkielisiä kursseja, ja kaikkien suuhygienistien Euroopassa, riippumatta suuhygienistijärjestöön kuulumisesta, pitäisi voida nauttia näistä kursseista. Suomen Suuhygienistiliitto tarjoaa suomalaisille suuhygienisteillä tämän mahdollisuuden ainoana Suomessa.

Linkki alustalle

Suun terveydenhuollon ammattilaisten koulutusalusta on saatu aikaan EDHF:n ja ranskalaisen Pierre Fabre Oral Care -yrityksen yhteistyön kautta.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kurssit

Suomen Suuhygienistiliiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua osaan Apollonian kursseista SHS-Kustannus Oy:n kautta. Kustannus järjestää myös omia, hoitohenkilökunnalle tai koko hammashoidon tiimille, tarkoitettuja kursseja.  Lisätietoa ja tulevat kurssit löydät Apollonian verkkosivuilta.

Muuta koulutusta

Liiton jäsenillä on mahdollisuus hakeutua alansa maksullisiin koulutuksiin ja kursseihin sekä muuhun ammattia tukevaan koulutukseen. Tässä on hyviä linkkejä täydennyskoulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.