Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja syventää suuhygienistin ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea työssä jaksamista. Hoitomenetelmien hallinta edellyttää jatkuvaa opiskelua, itsenäistä tiedonhankintaa ja itsensä kehittämistä. Jokaisen ammattilaisen velvollisuus on itse ylläpitää riittävää ammattitaitoa. Myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia riittävästä työntekijöiden mahdollisuudesta osallistua täydennyskoulutuksiin.

Täydennyskoulutustodistus ja -pisteet

Täydennyskoulutustodistuksen tarkoitus on kannustaa suuhygienistejä kouluttautumaan, ylläpitämään osaamistaan säännöllisesti sekä tekemään ammattitaitoaan näkyväksi. Täydennyskoulutustodistus myönnetään, kun hakija on viimeisten kolmen kalenterivuoden aikana kerännyt 90 pistettä, keskimäärin 30 täydennyskoulutuspistettä/vuosi. Täydennyskoulutustodistuksella voi erottautua työnhaussa. Todistus voi olla hyödyllinen palkkaneuvottelussa ja kehityskeskustelun yhteydessä. Vastaanoton seinällä todistus kertoo asiakkaalle, että suuhygienisti haluaa kehittää toimintaansa ja varmistaa hoidon korkean laadun.

Täydennyskoulutuspisteet

Täydennyskoulutustodistusta haettaessa koulutuspäivät ja -tunnit muutetaan pisteiksi. Yksi piste vastaa yhtä luentotuntia. Yksi kokonainen koulutuspäivä sisältää 6–8 luentotuntia, jonka perusteella pisteet lasketaan. Esimerkiksi kahden päivän Valtakunnallisten Suuhygienistipäivien luennoista saa 12 pistettä.

Koulutuksen nimi Järjestäjä Ajankohta Kesto (min/h/vrk) Pisteet
Hammaslääkäripäivät 2021 Apollonia 11.-12.11.2021 2 päivää 12
Jäsenetuwebinaari: Rakentavaa vuorovaikutusta ja aitoa yhteyttä Akavan Erityisalat 24.3.2022 4 x 45min 4
Pop in Akatemia – virtuaalitapahtuma Colgate ja SSHL ry 7.4.2022 2 x 45min 2
Hammashoitohenkilöstön yhteistyön mahdollisuudet
TMD-potilaiden tunnistamisessa ja hoidossa
Apollonia 20.5.2022 4 x 45min 4
Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät SSHL ry 2.-3.9.2022 2 päivää 12
34
  • Luentojen pituudet löytyvät Valtakunnallisten Suuhygienistipäivien ohjelmasta. Jatkossa tietoihin lisätään kertyvät täydennyskoulutuspisteet.
  • Suomen Suuhygienistiliiton koulutustoimikunta pisteyttää muualla käydyt koulutukset. Tämän vuoksi todistushakemuksen täyttämisen jälkeen on tärkeä lähettää muualla käytyjen koulutusten ohjelmat koulutus@suuhygienistiliitto.fi.
  • Lakisääteinen säteilysuojelukoulutus pidetään erillään täydennyskoulutuskokonaisuudesta.

Täydennyskoulutustodistuksen hakuohjeet:

  • Täydennyskoulutustodistusta haetaan oheisella hakulomakkeella: Koulutustodistushakemus (Linkki ohjautuu Microsoft Forms-kyselyyn)
  • Täytäthän hakemuksen kun olet saanut kaikki 90 täydennyskoulutuspistettä kerättyä.
  • Hakemukset käsitellään Suomen Suuhygienistiliiton koulutustoimikunnan kokouksissa, joita järjestetään kuukausittain.

Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät

Suomen Suuhygienistiliitto järjestää vuosittain jo perinteeksi muodostuneet Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät. Jäsenien toivomuksesta päivien yhteyteen on järjestetty myös muuta ohjelmaa. Koulutuksissa on oiva tilaisuus tavata kollegoita ja tuttuja, verkostoitua ja vaihtaa vapaalle.

Oral Health Professional Training Platform

Oral Health Professional Training Platform on suuhygienistien elinikäisen oppimisen alusta, joka pyrkii korostamaan suuhygienistin ennaltaehkäisevää roolia hyvän suun terveyden ylläpitämisessä. Koulutus lisää myös yleisesti tietoisuutta hyvän suun terveyden merkityksestä väestössä.

Kurssin sisältö on kehitetty Erasmus+ EuHyDens -projektissa. EuHyDens-projektiryhmän kumppanit ja kouluttajat jatkavat projektin materiaalin kehittämistä myös tulevaisuudessa Oral Health Professional Training Platform moduuleissa.

Alustalla käytettyä oppimismenetelmää kutsutaan “Adaptiiviseksi oppimismenetelmäksi” ja se on valittu vastaamaan suuhygienistien eri tason taustatietoja.

Kurssit on kehitetty Evidence and best practice menetelmiä hyödyntämällä tiiviissä yhteistyössä yliopisto-ohjelmien kanssa. Kurssien tulisi heijastaa myös yhteiskunnan tarpeita, jotka toteutetaan tiiviin yhteydenpidon kautta työnantajiin ja muihin terveyteen liittyviin sidosryhmiin.

Oral Health Professional Training Platformilla on englanninkielisiä kursseja, ja kaikkien suuhygienistien Euroopassa, riippumatta suuhygienistijärjestöön kuulumisesta, pitäisi voida nauttia näistä kursseista. Suomen Suuhygienistiliitto tarjoaa suomalaisille suuhygienisteillä tämän mahdollisuuden ainoana Suomessa.

Linkki alustalle

Suun terveydenhuollon ammattilaisten koulutusalusta on saatu aikaan EDHF:n ja ranskalaisen Pierre Fabre Oral Care -yrityksen yhteistyön kautta.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kurssit

Suomen Suuhygienistiliiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua osaan Apollonian kursseista SHS-Kustannus Oy:n kautta. Kustannus järjestää myös omia, hoitohenkilökunnalle tai koko hammashoidon tiimille, tarkoitettuja kursseja.  Lisätietoa ja tulevat kurssit löydät Apollonian verkkosivuilta.

Muuta koulutusta

Liiton jäsenillä on mahdollisuus hakeutua alansa maksullisiin koulutuksiin ja kursseihin sekä muuhun ammattia tukevaan koulutukseen. Tässä on hyviä linkkejä täydennyskoulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.