Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja syventää suuhygienistin ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea työssä jaksamista. Hoitomenetelmien hallinta edellyttää jatkuvaa opiskelua, itsenäistä tiedonhankintaa ja itsensä kehittämistä. Jokaisen ammattilaisen velvollisuus on itse ylläpitää riittävää ammattitaitoa. Myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia riittävästä työntekijöiden mahdollisuudesta osallistua täydennyskoulutuksiin.

Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät

Suomen Suuhygienistiliitto järjestää vuosittain jo perinteeksi muodostuneet Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät. Jäsenien toivomuksesta päivien yhteyteen on järjestetty myös muuta ohjelmaa. Koulutuksissa on oiva tilaisuus tavata kollegoita ja tuttuja, verkostoitua ja vaihtaa vapaalle.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kurssit

Suomen Suuhygienistiliiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua osaan Apollonian kursseista SHS-Kustannus Oy:n kautta. Kustannus järjestää myös omia, hoitohenkilökunnalle tai koko hammashoidon tiimille, tarkoitettuja kursseja.  Lisätietoa ja tulevat kurssit löydät Apollonian verkkosivuilta.

Muuta koulutusta

Liiton jäsenillä on mahdollisuus hakeutua alansa maksullisiin koulutuksiin ja kursseihin sekä muuhun ammattia tukevaan koulutukseen. Tässä on hyviä linkkejä täydennyskoulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.