Jatkokoulutus

Suuhygienistin tutkinto antaa kelpoisuuden tiedekorkeakoulun ja sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatko- ja erikoistumisopintoihin.

Ammattikorkeakouluissa: Ylempi AMK-tutkinto ja Erikoistumisopinnot

Yliopistoissa: Eri alojen maisterikoulutusta