Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 1,1 %, joka maksetaan päätoimen ennakonpidätyksenalaisista tuloista kuten bruttopalkasta.

Liiton jäsenmaksu maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista (mm. lounas-, auto- ja puhelinedut) sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainenpäiväraha, vuorottelukorvaus ja koulutustuki).

Jos sinulla on useita työnantajia, esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan molemmista palkkatuloista. Jäsenmaksua ei peritä bonuksista, optioista, tulospalkkioista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Jäsenmaksun voi maksaa jäsen itse tai valtakirjalla työnantaja.

Mikäli sinulla ei ole ennakonpidätyksen alaisia palkkatuloja tai työttömyyskassan maksamia etuuksia, jäsenmaksusi suuruus on 8 euroa kuukaudessa (ei opiskelijajäsenet).

Ammatinharjoittaja- sekä yrittäjä jäsenten jäsenmaksu on 200 €/vuosi ja eläkeläisjäsenten 96 €/vuosi. Hallituksen hyväksymille kannatusjäsenille jäsenmaksu on 65 €/vuosi. Liiton kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jos olet opiskelija, jäsenmaksusi on prosentuaalinen ja se maksetaan ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista (sisältäen lomakorvaukset, lomarahat ja luontoisedut) sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista. Muissa tapauksissa opiskelijajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Yksi jäsenmaksu kattaa ammattijäsenyhdistyksen Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n, jäsenjärjestö Akavan Erityisalat AE ry:n, ja työttömyyskassa Erkon palvelut ja edut. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Lisää hyvää tietoa liiton jäsenmaksuista saa suoraan Akavan Erityisalat AE Ry:stä. Jos sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai -maksuista, ota yhteyttä. Jäsensihteeri puh. 0800 135 370 jasensihteerit (at) akavanerityisalat.fi.