Arvot, visio ja strategia

Organisaatio kuvaARVOT

 • Avoimuus, luottamus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 • Jäsenlähtöisyys
 • Ammatillisuus
 • Työelämän kestävä kehitys

MISSIO

 • Liitto toimii yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa jäsentensä hyvän työelämän ja oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta
 • Liitto kehittää ja vahvistaa suuhygienistien ammatillisuutta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa

VISIO

 • Suuhygienisteillä on yhtenäinen, vahva, vakaa ja vaikuttava ammattiliitto
 • Liitto on kasvava, vetovoimainen, kehittyvä ja arvostettu yhteistyökumppani

STRATEGIA

 • Liitto vahvistaa suuhygienistien ammattikunnan yhteenkuuluvuutta ja näkyvyyttä
 • Liitto toimii kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • Liitto on aktiivisesti mukana koulutuksen kehittämisessä