Organisaatio

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry on v. 1987 perustettu ammattiliitto, joka kuuluu Akavan Erityisalat AE ry:n kautta keskusjärjestö Akavaan.

Hallinto

Liiton muodostavat yhdistyksen henkilöjäsenet. Liiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous. Liiton vuosikokouksessa on läsnäolo, puhe- ja äänioikeus kullakin liittoon kuuluvalla henkilöjäsenellä, joka on maksanut liiton jäsenmaksun vuosikokous vuodelta.

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, joka on valittu vuosikokouksessa 2-vuotis kaudeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa liiton sääntöjen ja vuosikokouksessa hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.