Toimikunnat

Julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan vastuulla on liiton jäsenlehden toimittaminen neljä kertaa vuodessa. Jokaisessa numerossa julkaistaan suuhygienistien työhön liittyviä artikkeleita: tieteellisiä artikkeleita suu- ja hammassairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä ajankohtaisia katsauksia terveydenhoitoon ja terveydenedistämiseen liittyen. Lehdessä kerrotaan myös hallituksen toiminnasta, päätöksistä ja edunvalvontaan liittyvistä asioista. Julkaisutoimikunta tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja Akavan Erityisalat ry:n kanssa.

Julkaisutoimikunnan yhteystiedot löydät kohdasta Lehden toimitus.

Koulutustoimikunta

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry järjestää jäsenilleen täydennyskoulutusta ja erilaisia tapahtumia. Vuosittain järjestetään Valtakunnalliset Suuhygienistipäivät. Koulutustoimikunta kerää täydennyskoulutusaiheita jäseniltä saamiensa palautteiden ja tarpeiden mukaan. Myös kansainvälisiä teemoja ja linjoja seurataan koulutusaiheista. Jäsenien toivomuksesta koulutuspaikkakunta vaihtelee. Koulutuksiin liittyviä toiveita ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen: koulutus (at) suuhygienistiliitto.fi.

Koulutustoimikunnan yhteystiedot löydät kohdasta Koulutustoimikunta.

Yrittäjätoimikunta

Suomen Suuhygienistiliito SSHL ry:ssä toimii yrittäjätoimikunta, jonka tehtävänä on koota tietoa suuhygienisti-yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Liitto toimii asioissa eteenpäin vievänä linkkinä. Myös koulutukseen ja virkistystapaamisiin liittyviä toiveita otetaan mielihyvin vastaan. Toivomme kommentteja myös sairausvakuutuslain muutoksen tuomista käytännön vaikutuksista toimintaasi sekä millaisia asiakkaiden kommentit ovat olleet.

Yrittäjätoimikunnan puheenjohtaja on Anne Hyvönen, anne.hyvonen (at) suuhygienistiliitto.fi, yrittäjyyteen liityyviin asioihin voi ottaa yhteyttä myös Ulla Salo, p. 040-7076433, ulla.salo (at) iki.fi.

Opiskelijatoimikunta

Opiskelijatoimikunnan tavoitteena on kehittää liiton ja suuhygienistiopiskelijoiden välistä yhteistyötä. Toimikunta organisoi liittoinfot ammattikorkeakouluissa ja on mukana esittelemässä liiton toimintaa opiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa. Opiskelijatoimikunta tekee yhteistyötä myös muiden Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikuntien kanssa tarjotakseen mahdollisimman monipuolisia,ajankohtaisia jakiinnostavia tilaisuuksia opiskelijajäsenilleen.

Opiskelijatoimikunta etsii aktiivisa jäseniä mukaan toimintaan!