Järjestö

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry panostaa erityisesti suuhygienistien asemaan, mikä asettaa korkeat vaatimukset toiminnalle. Jäsenistö on menestystekijämme. Liiton toimintamallin kivijalkana on yhtenäinen ammattikunta. Edunvalvontarakennettamme turvaa laaja kasvava akavalaisuus. Liittomme on hyvä kasvava ammatillinen järjestö. Erinomainen liittokulttuuri ei synny itsestään, vaan se vaatii hyviä toimintatapoja, jotka varmistavat tulevaisuutta suuhygienisteille. Alan kansainvälinen liittojäsenyys on etumme.

Mikä tekee meistä ainutlaatuisen liittona?

Meillä on dynaaminen toimintakulttuuri. Arvostamme jäsenlähtöistä ajattelua ja uskomme oman ammattikunnan voimaan.

  • Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittää koulutetut suuhygienistit ja suuhygienistiopiskelijat yhteen ja edistää keskinäistä yhteenkuuluvuutta
  • Liitto edistää suuhygienistien edunvalvontaa yhdessä Akavan Erityisalat AE ry:n kanssa
  • Liitto valvoo suuhygienistien etuja kaikissa työhön, työolosuhteisiin, palkkaukseen, ammatinharjoittamiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa
  • Liitto kehittää ja vahvistaa suuhygienistien ammatillisuutta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa
  • Liitto toimii kansainvälisessä yhteistyössä

Kohti yhtenäistä ammattiliittoa

Strategian mukaisesti liitto on sitoutunut edistämään suuhygienistien asemaa ja edunvalvontaa. Ainoastaan yhtenäinen ammattiliitto mahdollistaa tarvittavan volyymin suuhygienistien ammatillisten etujen edistämiseksi. Uskomme, että luja ammatti-identiteetti ja vastuullisuus tiiminä luovat kestävää ja vankkaa kehitystä. Kasvua haemme korkeakoulutetuista alan opiskelijoista ja ammattilaisista. Tavoitteenamme on vastata kokonaisvaltaisesti suuhygienisti-ammattikunnan tämän päivän ja tulevaisuuden ammatillisiin ja edunvalvontaa koskeviin haasteisiin.