Yhteistyökumppanit

Liitto on vaikuttamassa suuhygienistien asemaan ja ammatin näkyvyyteen valtakunnallisesti. Liitto tekee esityksiä ja antaa lausuntoja yhteistyöjärjestöille. Yhteistyötä tehdään muun muassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä elinkeinoelämään vaikuttavien laitosten, suun terveydenhuoltoalan ja monien muiden yritysten kanssa.

Akavalaiset järjestöt

Akavan Erityisalat AE ry
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Suomen Geronomiliitto ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry (Taja)
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
Suomen Psykologiliitto ry
Suomen Farmasialiitto ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Suomen Lääkäriliitto ry

Ammattikorkeakoulut ja Yliopistot

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Turun Ammattikorkeakoulu
Oulun Ammattikorkeakoulu
Helsingin Yliopisto
Avoin Yliopisto
Suomen Kesäyliopistot

Opiskelijajärjestöt

Suukko ry

Elinkeinoelämä

Lumoral

Sosiaali- ja terveysministeriöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL
Valvira
Hammaslääkäripäivät
Oral B
Tamro
Cloetta
Johnson & Johnson

Suomen Suuhygienistiliitto suosittelee – merkintä

Suositus merkintää voit hakea Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:ltä. Merkinnän ja suosituksen myöntämiseksi edellytetään tutkimustuloksia tai dokumentteja, jotka vahvistavat tuotteen tai laitteen olevan suun terveyttä edistävä. Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:llä on nimetty työryhmä, joka tarkastelee ja kokonaisvaltaisesti tute/laite kohtaisesti suosituksen myöntämistä.
Haluatko lisätietoja aiheesta?
Suosituspyynnön voit lähettää puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen: