Kirjoittamisohjeet

Julkaistavaksi tarkoitettu aineisto lähetetään artikkelin pyytäneelle toimittajalle. Artikkeli ehdotus voidaan lähettää päätoimittajalle tai toimitussihteerille sähköpostitse. Liitä mukaan kirjoittajan tai kirjoittajien nimi, oppiarvo, virka-asema, hammashoitola, laitos, osasto, sairaala tai muu toimipaikka sekä kirjoittajien postiosoite (lehden lähettämistä varten). Mukaan on liitettävä sen kirjoittajan sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero, jonka kanssa yhteydenpito tapahtuu.

Artikkeliin tulee käyttää muotoiluja harkitusti. (esim. latinankieliset nimet). Enimmäispituus artikkelille on neljä A4- liuskaa tai 10 000 merkkiä. Sovi toimittajan kanssa artikkelin tarkasta pituudesta ja merkkimäärästä. Tekstin suositus fontin käytöstä on Times New Roman ja merkkikoko 12, rivivälillä 1. Muista, että hyvässä artikkelissa on iskevä otsikko, väliotsikoita sekä ingressi joka johdattelee aiheeseen.

Liitä mielellään mukaan artikkelia täydentäviä ja selventäviä valokuvia, piirroksia, taulukoita ja kaaviokuvia, mikäli sellaisia on.

Lähetä teksti, kuvat ja grafiikka erillisinä ja alkuperäisinä tiedostoina (word, excel, jne) toimittajalle. Nimeä tiedostot siten, että ne voi tunnistaa ja yhdistää ko. artikkeliin. Laadi kuvatekstit artikkelin loppuun ja ilmoita siihen myös kuvien ottaja.

Kirjallisuusviitteitä ei merkitä tekstiin vaan lähdeluettelo kirjoitetaan aakkosjärjestykseen kirjoittajan sukunimen mukaan (5 tärkeintä). Lähteistä mainitaan ensin kirjoittajan nimi, sitten ilmestymisvuosi, kirjoituksen nimi, kustantaja ja ilmestymispaikka. Lehden nimen jälkeen merkitään numero ja volyymi sekä sivunumerot.

Julkaistavat kirjoitukset toimitetaan ja tarkistetaan kielellisesti. Toimitukselta saat lisää tietoa lehden aikatauluista ja käytännön järjestelyistä.


Kirjoitusohjeet SSHL ry:n blogiin.

Aihepiirin valinnassa on varaa. Blogi kirjoituksen sisältö voi olla yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, vinkkibloggausta, yleishyödyllistä informaatiota sisältävä kirjoitus, jokin kokemus, tapahtumaraportti tai esimerkiksi ratkaisun esittäminen johonkin esillä olevaan ongelmaan tai tutustuminen työsi tekoon. Ehkäpä haluat kertoa jotakin piristävää kevennystä tai tosielämän juttua joka aprikoituttaa sinua? Emme halua kirjoituksen olevan professorityö, siispä kirjoita persoonallisesti omalla tyylilläsi ja äänelläsi. Tunne kuitenkin aiheesi hyvin mistä kirjoitat ja ajattele pääyleisöäsi, suuhygienistejä, mitä he haluavat lukea.

Tekninen osio:

Merkkimäärä kirjoitukselle on 3000 merkkiä.

Kirjoittajan kuva jpg-muodossa ja painokelpoisella kuvanlaadulla

Kirjoittajan esittelyteksti 2-5 lausetta kuvan alle.

Tekstin elävöittämiksesi erillisenä liitteenä kuvia kuvateksteineen.