Suuhygienistikoulutus

Suuhygienistikoulutus antaa valmiudet työskennellä suuhygienistinä, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulutus sisältää teoreettista opetusta ja käytännön ohjattua harjoittelua esimerkiksi terveyskeskuksissa sekä ammattikorkeakoulujen omissa suun terveydenhuollon yksiköissä ja opetusterveyskeskuksissa.

Suuhygienistikoulutus kestää n. 3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Hakukelpoisuutena on ylioppilastutkinto, toisen asteen ammatillinen tutkinto tai vastaavat ulkomaiset tutkinnot.

Koulutustietoa ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta