Tilaukset

Lehteä voi tilata:

Farzane Mahmoodi
farzane.mahmoodi (at) suuhygienistiliitto.fi

Lehden hinta:
65 euroa/vuosi Suomessa. 95 euroa/vuosi ulkomailla.
18 euroa/irtonumero Suomessa. 22 euroa / irtonumero ulkomailla.