Lausunnot ja kannanotot

Ladattavat materiaalit

Vetoomus turvallisen hoidon puolesta 11.5.2020

Suomen suuhygienistiliitto SSHL ry pitää välttämättömänä saada suuhygienisteille lisää aikaa aseptiikasta huolehtimiseen! SSHL ry:n mielestä on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota mahdollisen pandemian jatkotorjuntaan sekä hallittuihin muutoksiin tulevaisuuden turvallisen ja laadukkaan hammashoitotyön varmistamiseksi. Ammattihenkilön eettinen velvollisuus on toteuttaa vaatimusten mukaisia, korkealuokkaisia aseptisia käytäntöjä.

Asiakasmaksut ja maksukatto lausunto 31.3.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry pitää suun terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäämistä maksukattoon tärkeänä, sillä näin poistuisi yksi suun terveydenhuollon eriarvoiseen asemaan vaikuttava tekijä terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon maksujen sisällyttäminen maksukattoon tulee lisäämään suun terveydenhuollon palvelujen käyttöä ja siten edistää väestön suun terveyttä.