Vuoden Suuhygienisti -tunnustuksen on saanut Hanna Lähteenmäki

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n hallitus ja P&G Professional Oral Health/ Oral-B myöntävät Vuoden Suuhygienisti 2022 tunnustuksen Suuhygienisti YAMK Hanna Lähteenmäelle seuraavin perustein:

Hanna on toiminut yli kaksikymmentävuotta suuhygienistinä Tampereella sijaitsevassa yksityisellä hammasklinikalla. Uransa alkuvaiheessa hän toimi Tampereen seudun hammashoitajat ja suuhygienistit yhdistyksen hallituksessa muutamia vuosia. Lisäkoulutuksia erilaisiin implanttihoitoihin on suoritettu niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Vuonna 2016 hän on suorittanut SHG YAMK-tutkinnon (kliininen asiantuntija) Metropolia AMK:ssa Helsingissä.

Ylempi ammattikorkeakoulu antoi kipinän tutkimustyöhön ja vuonna 2018 hänet hyväksyttiin Professori Timo Sorsan ja Dosentti Taina Tervahartialan tutkimusryhmään Helsingin yliopistoon, suu- ja leukasairauksien yksikköön. Hanna on julkaissut useita kansainvälisiä sekä suomenkielisiä artikkeleita alan lehdissä sekä toiminut alansa asiantuntijana ja luennoitsijana. Tohtoritutkinnon väitöskirjan aihe käsittelee aMMP-8-entsyymi/tuolinvierustestin käytettävyyttä peri-implanttisairauksien diagnosoinnissa. Tutkimuksissa olivat mukana myös suomalaiset uudet innovaatiot kuten fermentoitu puolukkamehu ja Lumoral-fotodynaaminen terapia. Väitöskirja on tällä hetkellä arviointilautakunnassa, joten väitöstilaisuutta odotetaan loppuvuodesta.

Hanna näkee, että suuhygienistin osaaminen on laaja-alaista terveydenedistämisen asiantuntijuutta. Suuhygienistin ammattina toimiminen on ylpeyden aihe ja antaa mahdollisuuden monenlaisille urapoluille. Hanna tekee ammattikunnan mukaista hyvää työtä ja tuo profiilinnostatusta suuhygienistin ammattikunnalle. Omalla esimerkillään Hanna kannustaa suuhygienistikollegoitaan ajatukseen, että suuhygienistin ammatista ja kokemuksesta on hyötyä monipuolisesti, olipa suunnitelmissa mikä tahansa urapolku tai työnkuva. Hanna toimii ammatillisena esikuvana positiivisella tavalla jokaiselle meistä.

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/hanna-lahteenmaki-on-vuoden-suuhygienisti-2022.html