Valvira tehostaa neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valvontaa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valvonta on yksi osa oppilashuoltoa, ja se kuuluu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, Valviralle, sekä aluehallintovirastoille. Oppilashuollon kokonaisuutta ei ole määritelty minkään viranomaisen tehtäväksi. Valvira ohjaa aluehallintovirastoja valvonnan yhdenmukaistamiseksi koko maassa, ja aluehallintovirastot toteuttavat valvontaa alueillaan.

Valvonnan perusteena on terveydenhuoltolaki ja valtioneuvoston antama asetus (338/2011). Asetus säätelee hyvin tarkasti muun muassa sen, kenelle, missä vaiheessa ja kuinka usein neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä suun ehkäisevässä terveydenhuollossa on tehtävä tarkastuksia, ketkä niitä tekevät ja mitä tarkastusten on sisällettävä.

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira on laatinut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2012-2014 neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä lasten ja nuorten ehkäisevään suun terveydenhuoltoon. Ohjelmassa on määritelty lakiin, asetuksiin, ohjeisiin ja suosituksiin perustuvat hyvän toiminnan kriteerit, sekä puuttumiskriteerit, silloin kun toiminta ei ole asianmukaista. Epäasianmukaiseen toimintaan voidaan tarvittaessa puuttua myös uhkasakkojen avulla.

Valvira selvitti viime maaliskuussa neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ennalta ehkäisevien suun terveystarkastusten toteutumista kunnissa. Selvityksestä ilmeni, että osalla kunnista on vaikeuksia asetuksen mukaisen toiminnan toteuttamisessa. Selvityksestä on annettu viime vuoden lokakuussa tiedote.

Oikeuskansleri

Jaakko Jonkka on antanut 30.1.2012 päätöksen perusopetuslain mukaisen oppilashuollon toteutumisesta peruskouluissa ja päätöstä koskevan tiedotteen. Oikeuskansleri toteaa, että yhdenvertainen oppilashuolto ei vieläkään toteudu maassamme.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, p. 0295 209 606