KVTES -palkankorotukset vuonna 2011

KVTES -palkankorotukset vuonna 2011

KVTES-sopimuksen mukaisesti vuonna 2011 maksetaan seuraavat palkankorotukset:
-Yleiskorotus 1,2 %
-Paikallinen järjestelyerä, vähintään 0,8 %
-Kertaerä 100 €

Kaikki palkankorotukset maksetaan 1.5.2011.

Kertaerä 100 €
Kertaerä maksetaan vain toukokuussa 2011 ja se on suuruudeltaan 100 euroa kaikille KVTES-sopimuksen piirissä oleville.
Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka. Viranhaltijalle/työntekijälle on myös maksettava palkkaa toukokuussa.

Osa-aikatyössä olevan kertaerä on samassa suhteessa alhaisempi kuin osa-aikatyön suhde kokoaikatyöhön.

Paikallinen järjestelyerä

Järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat,
-tuloksellisuutta edistävien toimintojen ia tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen
-paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen
-paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen
-Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Joko-tai –malli paikalliseen järjestelyerään

Sopimukseen sisältyvä paikallinen järjestelyerä 0,8 % voi korvautua sopimusalakohtaisella paikallisella järjestelyerällä 1.5.2011. Vain toinen eristä maksetaan.

Sopimusalakohtainen paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 on vastaava, kuin Tehy-palkkapöytäkirjassa sovittu 1.5.2011 erä. Eli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärän kehityksen mukainen järjestelyerä kohdennetaan kaikkiin muihinkin kuntasektorin sopimuksiin.

Sopimusalakohtaisen paikallisen järjestelyerän 1.5.2011 toteutuminen on sidottu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrän kasvuun. Palkankorotus 1.5.2011 on ehdollinen siten, että 1) henkilöstön kokonaismäärän pysyessä ennallaan tai laskiessa, korotus on 2 %, 2) henkilöstön kokonaismäärä kasvaessa keskimäärin enintään 1 300/vuosi, korotus on 1 %.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrän tarkastelujakso on vuodesta 2006 vuoteen 2010. Sopijaosapuolten yhteinen tilastoryhmä laskee henkilöstömäärän kehityksen Tilastokeskuksen aineiston perusteella 30.4. mennessä.