Kunta-alan työehtokiistassa on annettu sovintoesitys – JUKO vastaa vappuaattona

Suuhygienistejä neuvotteluissa edustava JUKO ottaa kantaa ratkaisuun 30.4.

Osana kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja myös kuntasektorilla työskentelevien suuhygienistien palkankorotuksista ja työehdoista on neuvoteltu tammikuun puolivälistä lähtien. Maaliskuun lopussa neuvotteluosapuolet pyysivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalta vapaaehtoista sovittelua. Piekkala antoi ratkaisuesityksensä 24.4 illalla.

Suuhygienistejä neuvotteluissa edustava JUKO ottaa kantaa ratkaisuun 30.4. Sovittelussa JUKOa edustavat toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden pituista sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

Iso kokonaisuus sovittelussa on niin sanotun pääsopimuksen uudistaminen, kun Tehy ja Super ovat irrottautuneet kunnallisesta pääsopimuksesta ja vaativat sote-sopimusta.

Löfgren painottaa, että pääsopimusta on uudistettava niin, että myös jukolaisten sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattiryhmien edunvalvonta vahvistuu ja että kuntasektorin eri sopimusalojen koordinaatio toimii jatkossakin.

”Perusteltu huolemme on, että sote-sopimus keskittyy vain sairaanhoitajiin ja lähihoitajiin, eikä huomioi riittävästi muun muassa työterveyshoitajia.”

Löfgren kumoaa väitteet, että JUKO vastustaisi sote-sopimusta.

”Emme vastusta. Kunnallista pääsopimusta uudistettaessa on luontevaa neuvotella myös sote-sopimuksesta.”

JUKOlla laaja sote-ketju kunnissa

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu johonkin akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.

JUKOn sote-ketju kunnissa on laaja. Se edustaa sopimuksillaan muun muassa terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, psykologeja ja suuhygienistejä. JUKOlaiseen sote-kokonaisuuteen kuuluvat myös esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeutit, puheterapeutit ja ravitsemusterapeutit, audionomit sekä laajaa joukkoa sosiaalityön ammattilaisia.

Kuntasektorin sopimuksesta neuvottelee ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet sopimukset on hyväksytty.

Teksti JUKO/Jaana Pohja