Tärkeä osa minua -kampanja kertoo ammatti-identiteetin merkityksestä

Tärkeä osa minua -kampanjassa Akava jäsenjärjestöineen etsii ja jakaa tarinoita ammatti-identiteetin muodostumisesta ja merkityksestä.

Kampanjan kasvoina toimivat KM, esiintyjä Ernest Lawson ja VTM, kirjailija, toimittaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Julia Thurén.

Kampanja-aikana 16.5.–30.5. liitot nostivat esille ihmisiä ammatti-identiteettien takaa. Akavalaiset jäsenet ja liittojen henkilökunta kertoivat tarinoitaan urapoluista, ammatillisen itsetunnon kehittymisestä, työstä ja ammattiliiton merkityksestä.

Kerro oma tarinasi ja seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #TärkeäOsaMinua!

Kampanja muistuttaa, että Akavan ammattiliitot tuntevat ihmisensä ja työskentelevät joka päivä tukeakseen oman jäsenkuntansa hyvinvointia niin työssä kuin yksityiselämässä. Ammatti-identiteetti on korkeakoulutetuille tärkeä osa kokonaisidentiteettiä ja rakentuu usein jo opiskeluvaiheessa.

#TärkeäOsaMinua