Suuhygienististä hammaslääkäriksi Latviassa

Uuden oppiminen sekä kiinnostus hammaslääketiedettä kohtaan innoittivat minut aloittamaan hammaslääketieteen opinnot Latvian Riiassa alkuvuodesta 2019. Valmistuin suuhygienistiksi vuonna 2007 ja työurani suuhygienistinä on sisältänyt vaihtelevia työtehtäviä, jotka täydennyskoulutuksien ohella ovat mahdollistaneet jatkuvan kehittymisen alalla. Hammaslääkärin opinnot olivat minulle luonnollinen askel kehittyä ammatillisesti eteenpäin.

Riiassa hammaslääketiedettä voi opiskella englanniksi kahdessa yliopistossa; RSU:ssa (Riga Stradins University) ja LU:ssa (University of Latvia). RSU:n opintojen aloitukset ajoittuvat sekä syys- että kevätlukukaudelle, LU:ssa opinnot aloitetaan ainoastaan syyslukukaudella. Itse päätin aloittaa opinnot RSU:ssa. Pääosa Riian ulkomaalaisista hammaslääketieteen opiskelijoista on kotoisin Skandinaviasta tai Saksasta. Minun lisäkseni samaan aikaan aloitti kaksi muuta suomalaista.

Vuonna 2018 kouluun hakiessani hakudokumentaatio koostui motivaatiokirjeestä, kahdesta suosituskirjeestä, lukion päättötodistuksesta sekä todistuksesta englannin kielen riittävästä tasosta. Suomesta tulevilta opiskelijoilta vaadittiin englannin ylioppilaskirjoituksista vähintään eximia-arvosana. Lukion päättötodistusta katsottaessa valintaprosessiin vaikuttivat erityisesti kemian, fysiikan ja biologian arvosanat, ja näistä kolmesta aineesta vähintään yhdessä tuli olla suoritettuna pitkä oppimäärä.

Riiasta valmistuvat hammaslääkärit ovat laillisia hammaslääkäreitä Latviassa ja sen myötä voimme hakea tutkinnon laillistamista myös Suomessa. Hammaslääketieteen kandidaattina voin työskennellä Suomessa neljän vuoden opintojen jälkeen.

Hammaslääketieteen opinnot Latviassa kestävät viisi vuotta ja jakautuvat kymmeneen lukukauteen. Opintojen ensimmäiset kaksi vuotta koostuvat prekliinisestä vaiheesta ja kolme viimeistä vuotta kliinisestä vaiheesta. Prekliinisen vaiheen aikana opiskelimme muun muassa histologiaa, anatomiaa, latinaa, biokemiaa, fysiologiaa ja mikrobiologiaa. Prekliinisten opintojen toisena vuotena alkoivat myös hammaslääketieteen opinnot, joissa opiskelimme radiologian, kirurgian, protetiikan sekä preventiivisen ja operatiivisen hammashoidon teoriaa sekä harjoittelimme muun muassa kaviteettien preparointia ja restaurointia, kruunujen ja siltojen preparointia, jäljentämistä, puuduttamista, hampaan poistoa ja suturointia phantom-unittien avulla.

Opintojen kaksi ensimmäistä vuotta, erityisesti toinen vuosi, olivat vaatimustasoltaan erittäin raskaita. Opettajat ovat vaativia ja heillä on voimakas auktoriteetti. Tietoa pitää omaksua ja opetella ulkoa valtava määrä nopealla aikataululla. Opiskeltavia asioita testataan viikkotesteillä, colloquium-välikokeilla sekä lukukauden päätöskokeilla. Kokeet voivat olla kirjallisia, käytännön kokeita tai suullisia kuulusteluja. Kokeen läpi pääseminen vaatii vähintään 55% oikeita vastauksia. Uusintamahdollisuuksia viikkotesteillä on periaatteessa useita, mutta välikokeilla vain kaksi ja päätöskokeella yksi. Kokeessa epäonnistumisen seurauksena on lukukauden uusiminen kyseisen aineen osalta, eikä opinnoissa pääse enää etenemään oman kurssin kanssa valmistumisen viivästyessä puolella vuodella.

Riski lukuvuoden uusinnasta yhdistettynä valtavaan määrään omaksuttavaa tietoa aiheuttaa opiskelijoille kovat paineet. Yöunet jäävät usein täysin riittämättömiksi, yhteydenpito ja yhdessä vietetty aika läheisten kanssa vähäiseksi ja ihmisten käsitys railakkaasta opiskelijaelämästä tuntuu lähinnä huonolta vitsiltä. Vaikeuksista huolimatta tämä kokemus on tehnyt minusta henkisesti huomattavasti vahvemman ja uskon kykyni hallita stressiä ja painetta kehittyneen merkittävästi.

Kliinisessä vaiheessa, opintojen kolmantena vuotena, aloitimme endodontian ja parodontologian harjoittelun phantom-uniteilla sekä kauan odotetun klinikkatyöskentelyn kirurgiassa ja kariologiassa. Ensimmäisen oman potilaan kohtaaminen klinikalla tuntui ennen hoidon aloittamista jännittävältä, mutta suuhygienististä hammaslääkärin rooliin siirtyminen on kuitenkin ollut minulle luontevaa ja sujuvaa. Potilastyöskentelyssä on auttanut tietenkin se, että hammashoidon perusteet kuten instrumentit, hoitokoneen toiminta, aseptiikka ja potilaan kohtaaminen ovat minulle entuudestaan tuttuja. Ensimmäisen hampaan poiston ja tekemäni restauraation onnistuminen tuottivat suuren onnen tunteen, joka pysyy varmasti muistissani koko urani ajan.

Kuluneet kaksi ja puoli vuotta ovat olleet elämäni vaativimmat. Siitä huolimatta olen tyytyväinen päätökseeni opiskella hammaslääkäriksi juuri Latviassa. Korkea vaatimustaso sekä opintojen luoma paine on saanut minut yltämään parhaaseeni ja uskon, että minusta tulee erinomainen hammaslääkäri. Opetus on yksilöllistä pienien ryhmäkokojen ansiosta; kurssillamme on tällä hetkellä 16 opiskelijaa. Vähäisen opiskelijamäärän vuoksi olemme tiivis yhteisö, joka tukee ja auttaa toisiaan. Itse rahoitettu opiskelu korkeine lukukausimaksuineen sitouttaa opiskelijat panostamaan opintoihin ja varmistaa aidon kiinnostuksen alaan.

Tällä hetkellä vietän opintojeni puolivaiheen kesää kotimaassa tehden suuhygienistin ja hammashoitajan töitä. Elokuun lopussa kouluun palatessani aloitan kuudennen lukukauden, jolloin jatkamme kirurgian ja kariologian klinikkatyöskentelyä sekä aloitamme endodontian ja parodontologian toimenpiteet klinikalla. Lisäksi odotan innolla seitsemännellä lukukaudella koittavaa protetiikan klinikan aloitusta, jolloin pääsemme tekemään kiinteää protetiikkaa ja irtoprotetiikkaa. Enemmänkin kauhulla taas odotan saman lukukauden farmakologian opintoja, jotka ovat jäljellä olevien opintojen yksi haastavimmista kursseista.