Suuhygienistin antama hoito suorakorvausmenettelyn piiriin 1.1.2012 alkaen

Kelassa valmistellaan suuhygienistin antaman hoidon liittämistä suorakorvausmenettelyn piiriin. Suorakorvausmenettely perustuu sairausvakuutuslakiin, jonka perusteella lain mukainen korvaus maksetaan palvelujen tuottajalle, kun tämä perii asiakkaalta omavastuuosuuden ja tekee tilityksen Kelaan sopimuksen mukaisesti.

Itsenäiset ammatinharjoittajat, yrittäjäsuuhygienistit tai yksityisen terveydenhuollon toimiluvan saaneet suuhygienistipalvelujen tuottajat, joissa toimialana on suuhygienistin
vastaanottotoiminta, voivat liittyä Kelan ja ammatillisen etujärjestön, kuten Suomen
Suuhygienistiliitto SSHL ry:n allekirjoittaman runkosopimuksen kautta. Runkosopimukseen liittyminen on vapaaehtoista eli palvelujen tuottaja voi tehdä oman liittymissopimuksen vakuutuspiirin kanssa. Ketään ei siis voi velvoittaa kuulumaan johonkin ammattijärjestöön tästä syystä. Tässäkin tapauksessa sopimus noudattelee sisällöltään runkosopimuksen liittymissopimuksen ehtoja.

Lupaviranomaisen (entinen Lääninhallituksen, nykyisin Avi :n) luvan saaneet hammaslääkäriasemat, joissa tuotetaan suuhygienistin vastaanottotoimintaa, on syytä tarkistaa, että lupa sisältää myös suuhygienistin vastaanottotoiminnan. Mikäli lupa ei sisällä suuhygienistin vastaanottotoimintaa, joutuu asiakas hakemaan korvauksen perinteiseen tapaan tai suuhygienisti voi ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Palvelujen tuottajan on myös ilmoitettava lupaviranomaiselle vastaanotolla tapahtuvat muutokset.

Palkkasuhteisen suuhygienistin antaman hoidon suorakorvausmenettely järjestetään työnantajan kautta.

Vuoden 2012 ajan suorakorvausmenettelyyn liittyvät tilitykset hoidetaan paperiversioina, mutta 2013 alusta on tarkoitus myös siirtyä konekieliseen tilitykseen.
Tarkemmat ohjeistukset tulevat myöhemmin ja Kela järjestää perehdyttämiskoulutusta kaikille menettelyyn siirtyville. Asiasta myös informoidaan ammattilehdissä, liittomme www-sivuilla sekä Kelan www-sivuilla ja Kelan Elämässä -lehdessä.

Pirjo Sirkiä
yrittäjätoimikunnan puheenjohtaja