Suuhygienistien edunvalvonta on turvattu myös Akavan erityisaloissa

Akavan Erityisalojen kuntasektorin sopimus- ja luottamusmiestoiminta on järjestetty Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta.

JUKO on yksi kuntasektorin neljästä pääsopijajärjestöstä. Muut ovat Kunta-alan Unioni (JHL ja JYTY), Tekniikka ja Terveys KTN ja Toimihenkilöiden
neuvottelujärjestö TNJ (SuPer). Tehy erosi neuvottelujärjestö TNJ:stä vuonna 2007 eikä ole tällä hetkellä kuntasektorin sopimuksista neuvottelevien pääsopijajärjestöjen jäsen. Tehyn luottamusmiestoiminta on järjestetty väliaikaisella sopimuksella.

Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenillä on kattava luottamusmiesverkosto JUKO ry:n kautta. Luottamusmiesten toiminta-alue sovitaan työnantajan kanssa ja eivätkä kaikki – etenkään pienet – ammattiryhmät saa omaa luottamusmiestään. JUKOn luottamusmiehet edustavatkin usein usean eri JUKOn jäsenliiton jäseniä. Tämä ei ole ollut
esteenä eri ammattiryhmien menestyksekkäälle paikalliselle edunvalvonnalle.

Suuhygienistiliiton tapaan Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksistä mm. Suomen Toimintaterapeuttiliitto on vastaava ammattiryhmä, jolla on joillakin kuntatyönantajilla suurempi määrä jäseniä töissä ja näin ollen myös oma luottamusmies. Mutta useimmilla paikkakunnilla ammattiryhmän edustajia on niin vähän, että suuhygienistejä tai toimintaterapeutteja saattaa edustaa esimerkiksi sosiaalityöntekijänä toimiva luottamusmies. Pääluottamusmiehet ovat useimmiten suurimmista ryhmistä, kunnissa opettajia ja sairaanhoitopiireissä lääkäreitä.

Jaakko Korpisaari
kuntasektorin asiamies