JUKO hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen

JUKOn kunnan neuvottelukunnan tiedote 13/2011

JUKOn kunnan neuvottelukunta on hyväksynyt ja hallitus vahvistanut 15.2. illalla
syntyneen kunta-alan neuvottelutuloksen. Yleiskorotus 1.5. on 1,2 prosenttia ja
paikallinen järjestelyerä samaten 1.5. lukien 0,8 prosenttia. Lisäksi maksetaan
kertaerä, jonka suuruus on opetusalalla 140 euroa, lääkäreillä 250 euroa ja kaikilla
muilla sopimusaloilla 100 euroa.

Palkkaratkaisun kustannusvaikutus kuluvalle vuodelle on 2,4 prosenttia.

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on tyytyväinen neuvottelutulokseen.
– Tavoitteenamme oli ostovoiman turvaaminen, ja onnistuimme siinä kohtuullisesti,
kustannusvaikutus 2,4 prosenttia tyydyttää. Lisäksi yleiskorotuksen osuutta saatiin
oleellisesti nousemaan työnantajan tarjoamasta, Luukkainen toteaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja
Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia,
työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena
neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus,
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat
pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan
unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

Lisätietoja:
www.akavanerityisalat.fi
www.juko.fi