Vuoden suuhygienisti 2017

Julkaistu 5. lokakuuta, 2017

VUODEN SUUHYGIENISTI 2017 ANSA HENTUNEN

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n hallitus ja P&G Professional Oral Health/ Oral-B myönsivät Vuoden Suuhygienistin 2017 tittelin espoolaiselle suuhygienistille Ansa Hentuselle seuraavin perustein:

 

Ansa Hentunen valmistui hammashoitajaksi vuonna 1987, hammashuoltajaksi 1994 ja suuhygienisti AMK tutkinto valmistui 2007. Hammasala kiehtoi ja työura alkoi heti valmistumisen jälkeen Espoon kaupungilla. Lisäopintojen jälkeen hän siirtyi esimies tehtäviin vuonna 1996. Ennen hammasalaa Ansa työskenteli taloushallinnon tehtävissä lähinnä kirjanpidossa 6 vuoden ajan. Osaamista hän on hankkinut kaupallisen perustutkinnon jälkeen, sosiaalipsykologian, henkilöstöhallinnon, johtamistaidon ja muutosjohtamisen opinnoista. Tuoreimmat opinnot ovat vuodelta 2016, jolloin Ansa opiskeli logistiikan opintoja Lahden AMK:ssa.

 

Työssään esimiehenä Ansa on ollut vastuussa henkilöstönsä lisäksi erilaisten uudistusten kehittämisestä ja toteutuksesta. Hän on ollut mukana mm. hammastarveaineiden Marela-varastojärjestelmän kehittämisessä, luonut hammashoidon ja välinehuollon hygieniakäytänteet, vetänyt välinehuollon ulkoistamisen toteutuksen ja monessa muussa. Tuoreimpana kehittämiskohteena on hammashoidon käyttötarvikkeiden ja tarveaineiden logistiikan kehittäminen sekä suun terveydenedistämisen työryhmä. Lisäksi Ansa on toiminut välinehuollon täydennyskouluttajana useiden vuosien ajan.

 

Vuoden Suuhygienisti – tunnustuksen Ansa saa tekemästään esimiestyöstä Espoon kaupungin suun terveydenhuollossa. Esimiestyö ja johtaminen korostuvat alati muuttuvassa työelämässä. Esimies asettaa päämärät työyksikön toiminalle ja kantaa vastuun henkilöstön sitouttamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Innostava esimies luo työpaikalle helpon ja hyvän työilmapiirin, jossa tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa. Johtaminen tutkitun tiedon pohjalta luo edellytykset esimiestoiminalle ja tässä Ansa on ollut esimerkillinen.

 

Vastuullisen työn lisäksi Ansa on ansiokkaasti hoitanut liittomme taloutta ja jäsenrekisteriä 10 vuoden ajan. Hän on toiminut liiton hallituksessa 6 vuoden ajan vuosina 2008 – 2013, ja oli osaltaan luotsaamassa liiton toiminnan siirtymistä Akavan Erityisalojen kattojärjestön yhteyteen. Rautainen osaaminen taloudenhoidosta on helpottanut hallitusten toimintaa ja tukenut päätöksentekoa välillä vaikeissakin ratkaisuissa.

 

Vapaa-ajallaan Ansa nauttii liikunnasta eri muodoissaan, vaeltaminen, hiihtäminen ja erityisesti tanssi ovat elämän suola. Myös kulttuuririennot kiehtovat kuten teatteri, konsertit, matkustaminen ja hyvä viini. Kaikkein rakkaimpia ovat kuitenkin läheiset ja lapsenlapset. Ansan mukaan ”Elämä on iloinen asia!”.