Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 1,1 %, joka maksetaan päätoimen ennakonpidätyksenalaisista tuloista kuten bruttopalkasta.

Liiton jäsenmaksu maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista (mm. lounas-, auto- ja puhelinedut) sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainenpäiväraha, vuorottelukorvaus ja koulutustuki).

 

Jos sinulla on useita työnantajia, esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan molemmista palkkatuloista. Jäsenmaksua ei peritä bonuksista, optioista, tulospalkkioista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Jäsenmaksun voi maksaa jäsen itse tai valtakirjalla työnantaja.

 

Yksi jäsenmaksu kattaa ammattijäsenyhdistyksen Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n, jäsenjärjestö Akavan Erityisalat AE ry:n, ja työttömyyskassa Erkon palvelut ja edut. Jäsenedut ovat voimassa, vaikka tilapäisesti olisitkin vapautettu jäsenmaksuista. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Lisää hyvää tietoa liiton jäsenmaksuista saa suoraan Akavan Erityisalat AE Ry:stä. Jos sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai -maksuista, ota yhteyttä. Jäsensihteeri puh. 0201 235 370 jasensihteerit (at) akavanerityisalat.fi.